Uw partner in alles voor kantoor!

Klantenservice  0523 - 26 55 34

Whatsapp met ons Whatsapp  met ons

Bekend van RTL Z

Disclaimer

Disclaimer voor:

  • www.ksh.nl

Disclaimer KSH

KSH Kantoorspecialisten V.O.F. (Kamer van Koophandel: 76953246), hierna te noemen KSH, verleent u hierbij toegang tot de Website(s) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

KSH behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

KSH spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website(s) aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KSH Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met KSH Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. KSH oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KSH nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij KSH en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KSH, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatst bekeken